Nowy żłobek TAAki Maluch na poznańskim Grunwaldzie

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, iż Karolina Dobska-Mańko Logos Architektura Umysłu realizuje w okresie od 01.03.2019 do 31.08.2020 projekt pn. TAAki Maluch 3.0 – wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Projekt ten zakłada adaptację, doposażenie i utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku TAAki Maluch przy ulicy Sieradzkiej w Poznaniu.

Z projektu mogą osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Poznania. Do projektu przyjmowane będą osoby doświadczające trudności na rynku pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3:
– pracujące – w tym, przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim z tytułu umowy o pracę, trwającej umowy zlecenie, prowadzonej własnej działalności gospodarczej,
– bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym,
– bezrobotne.
Ponadto projekt przewiduje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w powrocie do pracy/podjęciu zatrudnienia poprzez bezpłatne szkolenia, kursy i staże dostosowane do potrzeb, predyspozycji i możliwości rodziców, określone w Indywidualnym Planie Działania. Na uczestników/czki czekają także nieodpłatne konsultacje z doradcą zawodowym.

Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
Telefon: +48 605 654 596
E-mail: biuro@logosau.pl
Biuro: ul. Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań, czynne w VII i VIII 2019: po wcześniejszym ustaleniu.