Projekt polsko-duński

W roku 2020 realizowaliśmy projekt pn. „Empatia w edukacji i opiece nad małymi dziećmi”, w wyniku którego we współpracy z partnerami z Danii, opracowany został model funkcjonowania placówki w oparciu o empatię. Model omawia podejście pedagogiczne oraz sposoby organizacji i codziennego funkcjonowania TAAkiego Malucha z dbałością o relacje pomiędzy dziećmi, personelem i rodzicami.

Nasze dotychczasowe podejście pedagogiczne zostało wzbogacone:

– o nowe rozwiązania zaczerpnięte z zaobserwowanych podczas wizyty studyjnej duńskich dobrych praktyk,

– o spojrzenie na komunikację z perspektywy proponowanej przez Porozumienie Bez Przemocy (NVC)

– o ugruntowane i pogłębione zrozumienie wartości Jespera Juula.

Prezentowane rozwiązanie powstało jako wynik naszej wizyty studyjnej w Danii oraz wizyty naszych partnerów w TAAkim Maluchu, a także wielu godzin inspirującej i wytężonej pracy merytorycznej i kreatywnej.

Praca zespołowa nad modelowym rozwiązaniem odbywała się w rytmach design thinking, czyli metody kreatywnego rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji.

Dziękujemy serdecznie naszym organizacjom partnerskim: POLKA OK Monika Żak oraz Psycholog Agnieszka Kochanowicz za ogromne zaangażowanie w cały projekt, a także Ewie Tomczak z DT w Szkole za poprowadzenie zespołu przez meandry procesu twórczego.

Projekt grantowy „Empatia w edukacji i opiece nad małymi dziećmi” został zrealizowany dzięki finansowaniu przez „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

MODEL PLACÓWKI DZIAŁAJĄCEJ W OPARCIU O EMPATIĘ

Otwórz publikację